Siarter ar gyfer Partneriaethau Iechyd Rhyngwladol yng Nghymru

Lansiwyd y Siarter ar gyfer Partneriaethau Iechyd Rhyngwladol (y Siarter) yn 2014 i gydnabod yr angen am ymagwedd fwy cydlynol a chyson at bartneriaethau rhyngwladol, gan gydymffurfio ag uchelgeisiau, egwyddorion a moeseg Cymru, a’u hategu. Gyda’r Siarter, ein gobaith yw cryfhau ymrwymiad rhanddeiliaid Cymru i arfer sy’n seiliedig ar dystiolaeth, dysgu a rennir a phartneriaethau rhyngwladol sy’n seiliedig ar gydraddoldeb a mynd ar drywydd buddion pendant i bob un ohonom.

Mae’r Siarter yn seiliedig ar hanes Cymru o gyflawni a dysgu ym maes iechyd rhyngwladol ac mae’n cynnwys pedair sylfaen benodol i bartneriaethau iechyd rhyngwladol llwyddiannus. Caiff y pedair sylfaen eu gosod i sicrhau dull clir a chyson o ymgysylltu rhyngwladol ac maent yr un mor bwysig â’i gilydd.

Yma fe welwch ganllawiau ychwanegol ac fe’ch cyfeirir at ffynonellau eraill o gymorth.

Lawrlwythwch y Siarter ar gyfer Partneriaethau Iechyd Rhyngwladol yng Nghymru (Saesneg) / (Cymraeg).